Bir çoxları üçün bu sual yaranır ki, şeytan (lən) ki, vəsvəsə edən düşməndir, Allah onu niyə yaratmışdır? Onun yaradılışının fəlsəfəsi nədir?
Cavabında deyirik ki:
Birincisi, Allah şeytanı, şeytan olaraq yaratmamışdır. O, cin nəslindən olub, uzun illər mələklərlə oturub-durarmış. Ancaq sonralar öz azadlığından sui-istifadə edir və üsyan etməyə başlayır. Ona görə də deyə bilərik ki, o, pak xəlq olmuşdur. Özü sonradan yolunu azmışdır.
İkincisi, şeytanın (lən) varlığı möminlər üçün ziyanverici deyildir. Əslində onların təkamül etmək vasitəsidir. Çünki təkamül o yerdə baş verir ki, orada təzad olar.
Başqa sözlə desək, o zamana qədər ki, insan güclü düşmən qarşısında qərar tutmaz - heç bir zaman öz gücündən və istedadlarından tam həcmdə istifadə etməyəcəkdir. Bu lənətlik düşmən insanın qüvvələrini təhrik edər və onun tərəqqi etməsinə səbəb olar.
Böyük filosoflardan biri deyir: "Dünyada elə bir parlayan mədəniyyət yoxdur, məgər ona xaricdən hücum etməsinlər. Bu hücum sayəsində istedadlarını işə salar və bu cür parlayan mədəniyyətin yaranmasına səbəb olar". 
Loading...