Vaxtilə məşhur müsavatçı Aydın Acalovun birbaşa ölümünə bais olan bu xanımın özünə haqq qazandırmaq üçün hansı oyunlardan çıxdığını müşahidə etdikcə, istər-istəməz “qara məni basınca” məsəlinin həqiqiliyinə şübhə etmirik. Acalovla Tanrının bəxş etdiyi təbiətin qoynunda eşq yaşayıb, məhəbbət dənizinin sularında qərq olan “ölüm səbəbkarı” müxalif düşərgənin bütün gücündən istifadə etməkdən çəkinmədi. Zarafat deyil, tərəzinin bu gözündə Tofiq Yaqublu kimi “azman”, Allahı inkar edən, heç bir yaradılışa inanmayan siyasətbaz birisi vardı. Və T.Yaqublu “canı canından olan üçün” hər şeyə getməyə hazır idi…

Acalovdan başlayan eşq elə izlər buraxmışdı ki, davamı olmasaydı, nəticəsini yalnız xanım özü bilirdi. Bu dəfə qarmağa Rauf keçdi. Onunla başlanan macəranın “ömrü” çox olmadı. Bəlkə elə buna görədir ki, mövcud “münasibətlər” az qala “bir daş altda, bir daş üstə” dən uzağa gedə bilmədi…
Üfüqdə Elman Fəttah “bərq vururdu”. O Fəttah ki, başqan müavini ola-ola, üzdə olan bir partiyanı təmsil edə-edə mental dəyərləri, düşərgənin nüfuzunu ayaqlar altına atdı. İnsafda yaxşı şeydi, ola bilsin ki, “xanımın” füsunkarlığı onu da məst etmişdi. Və bu məstlik yalnız qarşı tərəfin mərmər sinəsi üstündə xumarlana bilərdi…

Fəttah “nağılı” bitəndən sonra meydana biçarə və məsum Seymur Həzi çıxdı desək , hələ ki , adlarını çəkmədiyimiz igidlər bizdən inciyər . Öz nigah(r)daşının əməllərindən bixəbər olan Həzi, ola bilsin,əslində apardığı mübarizəyə Yaqubluların güc qatdığını düşünərək bu “yola” getdi. Amma neyləsin ki, bu yolda uğurdan, müvəffəqiyyətdən əsər-əlamət yox idi. Çünki xalqın və millətin dəyərlərinə hörmətlə yanaşan biri üçün tam əks cinahda dayanan biri ilə bir ailə olmaq, bir səngərdə döyüşmək çox ağrılı və əzablı bir işdir…

Adamlar öz mənəvi və mental dəyərlərini çirkab içinə ataraq başqalarında eyib axtardıqca, yaşadığı cəmiyyətin bütün yazılmamış qanunlarını, özünəməxsus incəlikləri, zənginliyini, tarixi nailiyyətlərini görməzdən gəlir, naqis əməllərindən doğan nəticələrə kor olur…

Üstümüzə gəlməyə zərurət yox, əks halda əlimizdə olan foto və videogörüntülər tərs sillə kimi birilərinin üzünə çırpılacaq…
Utanmağa, xəcalət çəkməyə özünüzdə güc və cəsarət tapmasanız, heç olmazsa, ayıbınıza kiriyin, susun…
/kanal20.az/
Loading...